Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017

1 września o godzinie 9.30 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Poprzedzona została uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. W uroczystości wzięli udział znamienici goście: przedstawiciele władz powiatowych ze Starostą Augustowskim, panem Jarosławem Szlaszyńskim, Wicestarostą Augustowskim, panią Katarzyną Beatą Sturgulewską, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Augustowie, panią Wiesławą Zofią Jedlińską oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, panią Bożenną Kondracką na czele, księża: ksiądz infułat Antoni Kochański oraz ksiądz prałat Marian Szewczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów – pan Mirosław Sinkiewicz oraz służby mundurowe: podkomisarz Paweł Jakubiak – oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Augustowie, podpułkownik Jarosław Oborski - Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie i brygadier Leszek Krzyżewski – Komendant Powiatowej Staży Pożarnej  w Augustowie. Obecni byli także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i jednostek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Augustowie, jak również rodzice uczniów i przyjaciele placówki.

Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie na dziedzińcu szkoły Dyrektor II LO w Augustowie – pani Barbara Koronkiewicz. W swoim wystąpieniu zapewniła o wysokiej jakości kształcenia, jak również intensywnej pracy opiekuńczo – wychowawczej, na jaką mogą liczyć uczniowie. Jednocześnie podziękowała Starostwu Powiatowemu w Augustowie za wszelką pomoc, wsparcie i cenne uwagi, na jakie może liczyć szkoła. Podkreśliła, iż w II LO szczególnie mocny nacisk kładzie się na indywidualne podejście do wychowanków, na wszechstronny rozwój ich osobowości oraz pasji. Czynią to nauczyciele traktujący swą pracę jako powołanie, niezwykle oddani temu, co robią. Jako przykład została podana prof. Danuta Kaszlej, która otrzymała w tym roku tytuł honorowego profesora oświaty.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – od sentencji Seneki rozpoczął swoje wystąpienie pan Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski. Podkreślił, jak ważną rolę odgrywa edukacja w XXI wieku – jest przepustką w dorosłe życie, pozwala w nim znaleźć swoje miejsce i rozwijać się. Dodał jednak, iż sama wiedza nie wystarcza – musi iść z nią w parze wychowanie. I właśnie kwestie wychowawcze są priorytetem organu prowadzącego w nowym roku szkolnym. Zaapelował o budowanie na zajęciach z młodzieżą polskiej tożsamości narodowej oraz zdrowego patriotyzmu. Na zakończenie życzył wszelkiej pomyślności oraz czerpania satysfakcji dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz uczniom szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych.

Ksiądz prałat Marian Szewczyk wyraził uznanie II Liceum Ogólnokształcącemu, jak również pozostałym augustowskim szkołom za znakomitą pracę z młodzieżą. Dodał, iż wychowanie, które uczeń odbiera w domu, a które zostaje ugruntowane i pogłębione przez szkołę, przyczynia się do rozwoju młodego człowieka, kształtowania jego wnętrza oraz przygotowuje do dorosłego życia i pełnienia ważnych ról rodzinnych i społecznych.

Część artystyczna uroczystości została przedstawiona przez członków grupy teatralno – kabaretowej „Antrakt” działającej w II LO w Augustowie (Anetę Leszczyńską, Patrycję Frydrych, Weronikę Zyskowską, Marlenę Kondracką, Darię Trocką, Patrycję Olizarowicz, Julitę Bożewicz, Oliwię Prawdzik, Mikołaja Jonika, Michała Zaniewskiego, Mikołaja Litwińczuka, Kamila Wielgata, Wojciecha Czarnieckiego, Jakuba Milewskiego, Patryka Urbana), a przygotowana przez opiekuna zespołu – pana Tomasza Choroszewskiego. Montaż słowno – muzyczny nawiązywał do tragicznego września 1939, kiedy to – o czym wspominał również Starosta Augustowski – dzieci nie poszły jak co roku do szkoły. Niedobrym blaskiem lśniła złota polska jesień,/ Bo miast czerwieni liści czerwień krwi przelanej. Licealiści – chcąc oddać hołd ofiarom – zapalili znicze w miejscach pamięci znajdujących się na terenie II LO: pod Dębem Wolności oraz Pomnikiem Katyńskim. Prowadzący uroczystość – Klaudia Paszkowska oraz Radosław Harasim – podkreślili, jak wiele współczesne pokolenie zawdzięcza, tym, którzy złożyli dar ze swego życia na ołtarzu Ojczyzny. Nasz współczesny patriotyzm powinien więc w dużej mierze polegać na jak najlepszym wykorzystaniu swojego potencjału intelektualnego, samorozwoju, który będzie się przyczyniał do budowania Polski silnej, mądrej i szczęśliwej. Na zakończenie zaapelowali do swoich rówieśników słowami św. Jana Pawła II: Jeśli chcesz znaleźć źródło,/ musisz iść do góry, pod prąd./ Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/ wiesz, że ono musi tu gdzieś być…

Po zakończonej uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, by po raz pierwszy w tym roku szkolnym spotkać się z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami.

BK