Międzynarodowego Dzień Wolontariatu

W dniu 14 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbyły się szkolne obchody Międzynarodowego Dzień Wolontariatu. Na to spotkanie zaproszono uczniów klas pierwszych. Wolontariusze opowiedzieli swoim kolegom co to jest wolontariat oraz jakie były jego początki w Europie. Mówiono również o  tym, jaką osobą jest wolontariusz i jakie idee oraz wartości mu przyświecają. Zwrócono uwagę na to, co może dać wolontariat, zarówno osobom, które otrzymują pomoc, jak i samym pomagającym. Młodzież dowiedziała się, jak można zostać wolontariuszem i jakie organizacje z chęcią przyjmą ich pomoc. Zachęcano do rozwijania się poprzez wolontariat europejski. Unijne państwa zgodnie uznają, że praca społeczna w innym kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilność Europejczyków – a to jeden z priorytetów polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. Podczas spotkania zaprezentowano również historię oraz działalność Klubu Wolontariuszy w II LO. Wskazywano na korzyści wynikające z bycia wolontariuszem i pracy na rzecz drugiego człowieka. Uczniowie kas pierwszych sprawdzili swą wiedzę o wolontariacie w quizie. W ciągu dnia odbyła się także akcja „Tajny Agent”. Podstawione osoby prosiły swoich kolegów o jakąś pomoc. Oceniano szybkość, zaangażowanie i chęć pomocy kolegom. W wyniku tej rywalizacji zwyciężyła klas a IC, której serdecznie gratulujemy. Oprócz gratulacji klasa ta otrzymała upieczoną przez darczyńcę szarlotkę.

Wszystkim wolontariuszom w dniu ich święta życzymy samych sukcesów i radości z pomagania.

Klub Wolontariusza
w II LO w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie