Nagroda Świadek Historii dla II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie na wniosek Klubu Historycznego


Sukcesy naszych artystów w Łomży

15 listopada 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży odbyła się XII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”, którą honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie inicjatyw twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także propagowanie wartości patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. 
W zmaganiach wzięło udział ogółem 120 uczestników z 27 szkół z terenu województwa podlaskiego. Nasze liceum reprezentowali: Katarzyna Zaniewska (I b) oraz Gabriela Kleczkowska (II a) w kategorii recytacji oraz Bartosz Łosiński, Julia Kopiczko, Gabriela Kleczkowska, Kacper Jonik i (gościnnie) Maciej Hołubowicz w kategorii piosenki.

Eliminacje konkursowe oceniało niezależne jury w składzie: pani Anna Kamińska, pani Danuta Gradowska i pan Wawrzyniec Kłosiński (kategoria poezji) oraz pani Katarzyna Szmitko, pani Agnieszka Żemek-Pawczyńska i pan Mirosław Andrzej Korona (kategoria piosenki). Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się także nasi reprezentanci. Kwartet w składzie: Gabriela Kleczkowska, Julia Kopiczko, Maciej Hołubowicz i Kacper Janik zajął III miejsce za prezentację utworu zespołu Horytnica „Zaślubieni”. Jury przyznało również nagrodę specjalną w kategorii recytacji, ufundowaną przez panią Bernadetę Krynicką, Posła na Sejm RP, którą otrzymała Gabriela Kleczkowska za interpretację wiersza Anny Rudawcowej „Siostrze – tułaczce”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Poezja pachnąca niebem w ZST 

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Św. Jana Pawła II, który odbył się tradycyjnie w augustowskim Zespole Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego, ponownie zapisał się złotymi głoskami na firmamencie nieba i w sercach uczestników. Patron Konkursu, choć nie wydaje już nowych tomików wierszy, z pewnością nie siedzi na chmurach z założonymi rękami, lecz wciąż pozyskuje dla nieba wiernych czytelników. Najlepszym tego przykładem jest udział w Konkursie 20 uczniów z augustowskich szkół: ACE, II LO oraz gospodarzy z ZST.

Poszukiwania Przedwiecznego Słowa w twórczości Jana Pawła II przyniosły obfity plon, tym bardziej, że młodzież rokrocznie sięga po nowe środki wyrazu. W ubiegłym roku uczennice II LO Daria Trocka i Patrycja Olizarowicz wykorzystały podczas recytacji podkład muzyczny, natomiast w tym roku przedstawiciel gospodarzy Adam Gryczewski przy deklamacji „Dalekich wybrzeży ciszy” postawił krok dalej i zagrał na gitarze. Ta oryginalna interpretacja przyniosła uzdolnionemu uczniowi wyróżnienie.

Pozostałe nagrody, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Augustowie, otrzymali przedstawiciele II LO.

Bezapelacyjnym zwycięzcą został Mateusz Rusiłowski (opiekun artystyczny: Pani Dorota Prokop), który doskonale wcielił się w osobę „Szymona z Cyreny” i na kilka minut odebrał głos publiczności oraz jury, w którym zasiadła Pani Dorota Dzieniszewska i Erazm Stefanowski.

Wysoki poziom konkursu sprawił, że pozostałe miejsca na podium przyznano aż czterem uczniom. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały wielokrotne laureatki konkursów recytatorskich Julia Kopiczko za „Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski) i Gabriela Kleczkowska, która zaprezentowała utwór „Siostra” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski).

Trzecie nagrody przypadły w udziale Dawidowi Sujacie, który także przedstawił utwór „Szymon z Cyreny” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski) i Katarzynie Zaniewskiej prezentującej tekst „Zanim jeszcze potrafiłem rozróżnić wiele profilów” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski).

Wyróżnieniami uhonorowani zostali natomiast: Kamila Krotoszyńska (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski), Aleksandra Czarow, Aleksandra Wojewnik, Klaudia Dominika Michałowska i Mateusz Olszewski (opiekun artystyczny: Pani Dorota Prokop).

Konkursowy jubileusz był także powodem, dla którego organizatorzy przygotowali niespodziankę, czyli spotkanie autorskie z osobą piszącą te słowa. Ze sceny popłynęły więc słowa wierszy patriotycznych, religijnych i miłosnych. Młodzież, ich opiekunowie i organizatorzy okazali się wyrozumiałymi słuchaczami, nagradzając poetę oklaskami i podziękowaniami.

Szczególne podziękowania należą się jednak pomysłodawcom Konkursu, czyli szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Pani Małgorzacie Puczyńskiej z ZST, Pani Dorocie Prokop z II LO, Panu Wiesławowi Sulewskiemu z ACE oraz Panu Tomaszowi Choroszewskiemu i Panu Grzegorzowi Gołaszewskiemu z II LO.

       Erazm Stefanowski

Zdjęcia: Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, Tomasz Choroszewski

 

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym rozpoczęte!

We wtorek (20.11.2018 r.) rozpoczęły się Mistrzostwa II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w tenisie stołowym. Idea zorganizowania zawodów wyszła od środowiska uczniowskiego. Pomysłodawcami byli: Miłosz Romanowski (II a), Marcin Baranowski (II a), czyli przedstawiciele Super Partii, oraz ich „grupa wsparcia”, czyli Miłosz Alejster (II b), Michał Ryniewicz (II b) oraz Maciej Godlewski (II b), którzy przedłożyli swój pomysł wicedyrektorowi szkoły, Panu Tomaszowi Choroszewskiemu. Spotkał się on z bardzo ciepłym przyjęciem. Swoją akceptację wyraziła również Pani Dyrektor Barbara Koronkiewicz. To kolejny przykład (po pomyśle zorganizowania „Nocy z II LO”, którego inicjatorami byli: Szymon Ewko, Michał Wasilewski i Sebastian Szyperek z klasy II b) inicjatywy uczniowskiej, który pokazuje, że młodzieży zależy na tym, by nasza szkoła była miejscem atrakcyjnym dla ucznia, w którym dużo się dzieje i każdy znajdzie coś dla siebie. Podkreślił to, wyrażając swoje uznanie, Pan Tomasz Choroszewski, który oficjalnie rozpoczął Mistrzostwa.

Dlatego już od wtorku na każdej długiej przerwie w auli szkoły można usłyszeć dźwięki odbijanej piłeczki celuloidowej. Codziennie rozgrywane są jedno lub dwa spotkania, zarówno w turnieju chłopców, jak i dziewcząt (obowiązuje zasada: przegrywający odpada). Raz w tygodniu odbywać się będą także mecze specjalne, z udziałem przedstawicieli rady pedagogicznej. Już w najbliższy piątek starcie polonistów – wicedyrektor szkoły, Pan Tomasz Choroszewski, zmierzy się z Panem Grzegorzem Gołaszewskim. Za tydzień z kolei Pan Zbigniew Citko zagra z Panem Radosławem Lotkowskim. Serdecznie zapraszamy całą społeczność II LO do kibicowania i wspierania swoich zawodników. Niech wygra najlepszy!


Sukcesy naszych recytatorów i literatów!

6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej pod patronatem Starosty Augustowskiego „Tożsamość Polaka”. Mottem VII edycji były słowa Leopolda Staffa: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”, które bezpośrednio nawiązywały do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: twórczości własnej oraz żywego słowa. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Prace oceniało niezależne jury w składzie: Izabela Basińska, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Spośród trzydziestu trzech prac, które napłynęły, sześć było autorstwa uczniów naszej szkoły.  II miejsce zajął Piotr Milanowski z klasy II c za prozę *** [Prokurator śledczy] (opiekun: p. Tomasz Choroszewski). Natomiast wyróżnienie zdobyła Angelika Pomichter z klasy II c za opowiadanie „Polak” (opiekun: p. Tomasz Choroszewski).

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Dorota Sikora, Martyna Jatkowska-Chodacz, Paweł Leszkowicz, Konrad Milanowski. Zadaniem młodych artystów była prezentacja wybranych tekstów, także związanych z hasłem i mottem konkursu. Naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro recytatorów. Zdecydowana większość z nich zajęła miejsca w ścisłej czołówce. Zwycięzcą został Błażej Galicki z klasy III b za niezwykłą interpretację wiersza Tadeusza Różewicza „Lament” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). II miejsce zajęła Julia Kopiczko z klasy II c, która zaprezentowała tekst Anny Rudawcowej „Oskarżam” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). Na trzecim stopniu podium uplasował się Mateusz Rusiłowski z klasy III d, który przedstawił wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” (opiekun artystyczny: p. Dorota Prokop). Wśród osób wyróżnionych znalazły się: Gabriela Kleczkowska z klasy II a za interpretację utworu Anny Rudawcowej „Siostrze – tułaczce” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski) oraz Justyna Wasilewska z klasy III b za przybliżenie wiersza Krystyny Przekop „Apoteoza matki” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!

      


Nasi piłkarze Mistrzami Augustowa!

II LO na trzecim miejscu w Wielkim Turnieju Sportowym Szkół Średnich z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

7 listopada 2018 roku na Orliku przy Augustowskim  Centrum Edukacyjnym odbył się tradycyjny turniej piłkarski z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod patronatem Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego. W tym roku, z racji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zawody wpisywały się w Wielki Turniej Sportowy Szkół Średnich, który obejmował rywalizację w trzech dyscyplinach: koszykówce chłopców, piłce nożnej chłopców oraz siatkówce dziewcząt.

          Nasi piłkarze bronili drugiego miejsca zdobytego przed rokiem. Przed zawodami wydawało się, że powtórzenie tego wyniku będzie dużym sukcesem, gdyż z zespołu odeszło kilku ważnych zawodników, którzy ukończyli już szkołę.

          W pierwszym spotkaniu los postawił na naszej drodze drużynę gospodarzy, a więc ubiegłorocznych zwycięzców zawodów. Nasz zespół rozpoczął spotkanie niezwykle skoncentrowany. Gra toczyła się głównie w środku pola, sporadycznie jednej lub drugiej drużynie udawało się przedostać pod bramkę rywala. Po jednej z takich akcji gospodarze wymanewrowali naszą obronę i wyszli na prowadzenie. Wynikiem 1:0 zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Drugą odważniej rozpoczęła nasza drużyna. Szczególnie groźnie robiło się po dalekich wrzutkach w pole karne rywali, w których celował zwłaszcza Mateusz Siedlecki. Po jednej z nich najlepiej zachował się Daniel Mulewski, który uderzeniem głową dość szczęśliwie przelobował bramkarza ACE. Niestety, zdobyty gol wyrównujący podziałał mocno dekoncentrująco na nasz zespół, gdyż już w kolejnej akcji – po błędzie w defensywie – straciliśmy drugą bramkę. W tym momencie, nie mając nic do stracenia, nasza drużyna postawiła wszystko na jedną kartę i rzuciła się do ataku. Po kolejnym wstrzeleniu piłki w pole karne rywali najwięcej przytomności umysłu zachował ponownie Daniel Mulewski, który wykorzystał zamieszanie pod bramką i z najbliższej odległości wcisnął piłkę do siatki. Końcówka spotkania to ataki obu ekip, jednak żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. W naszej bramce świetnie spisywał się Damian Szajner, który dwukrotnie udanymi interwencjami ratował zespół przed porażką.

Drugi mecz to derby liceów. Nim się na dobre rozpoczął, nasz zespół prowadził już 2:0. Najpierw znakomicie pod bramką rywali spisał się Kamil Niedźwiecki, który ze stoickim spokojem wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Następnie kapitalnym strzałem popisał się Daniel Mulewski, który podwyższył prowadzenie. Wtedy znowu wdarła się w nasze szeregi chwila dekoncentracji, którą skrzętnie wykorzystali rywale, zdobywając bramkę kontaktową. Ten mecz miał jednak jednego bohatera, a był nim nasz kapitan – Daniel Mulewski. W zasadzie każdy jego strzał odnajdywał drogę do bramki przeciwnika. Dzięki temu już w pierwszej połowie skompletował hattricka. Szczególnie mogła podobać się jego bramka zdobyta po przechwycie piłki i przepięknym strzale z dystansu, gdy futbolówka wpadła tuż obok słupka i bezradnego bramkarza. Wynik 4:1 do przerwy był może nieco zaskakujący, stanowił jednak efekt niezwykle skutecznej gry naszej drużyny. W drugiej połowie nasi zawodnicy wcale nie zamierzali spuszczać z tonu. Choć gra się nieco wyrównała, to jednak kolejne gole strzelała nasza drużyna. Najpierw znakomite dogranie skrzydłowego Michała Milewskiego wykorzystał Przemek Dobrydnio, który fantastycznie podłączył się z obrony do ataku. Dzieła zniszczenia dokończył zaś Mateusz Siedlecki, który przechwycił piłkę przed polem karnym rywali, jednym zwodem minął obrońcę i ze spokojem posłał futbolówkę tuż obok słupka. Wynik 6:1 jest dokładnym powieleniem rezultatu sprzed roku. W derbach liceów po raz kolejny rozgromiliśmy rywali, którzy nie mają szczęścia do meczów z nami.

Ostatnie spotkanie graliśmy z reprezentacją Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki innych meczów sprawiły, że zwycięstwo, choćby jedną bramką, dawało nam triumf w całym turnieju. Tylko tyle i aż tyle… Nasi zawodnicy, motywowani przez swego opiekuna, byli świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności, wiedzieli także, że to wcale nie musi być łatwy mecz. I rzeczywiście tak było. Naszej drużynie szybko udało się wyjść na prowadzenie po tym, jak kolejne świetne dogranie Michała Milewskiego zamknął na drugim skrzydle Kamil Niedźwiecki, strzelając z ostrego kąta prosto do siatki. Niestety, już w następnej akcji zawodnicy „Las Vegas” wyrównali po technicznym strzale obok naszego bramkarza. I wtedy zaczęła się prawdziwa wojna nerwów. Nasz zespół atakował, jednak skuteczność przestała być jego mocną stroną. Groźne uderzenia Daniela Mulewskiego, Kamila Niedźwieckiego i Mateusza Siedleckiego mijały o centymetry bramkę rywali. Przełomowym momentem spotkania była przedostatnia minuta, gdy bramkarz ZST otrzymał czerwoną kartkę za interwencję ręką poza polem karnym. Rzut wolny wykonywany przez Daniela Mulewskiego został wprawdzie zablokowany, jednak w ostatniej – jak się okazało – akcji meczu piłka trafiła na skrzydło do Michała Milewskiego, który w końcu ułożył futbolówkę na swojej lepszej, prawej nodze i fantastycznym, silnym strzałem w długi róg pokonał bramkarza rywali. W ten sposób popularny „Stasiek” został bohaterem drużyny. Radość naszych zawodników oraz opiekuna nie znała granic. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że rzeczywiście zagrali świetne zawody. Na bramce, po opanowaniu początkowej tremy, bez zarzutu spisywał się Damian Szajner. Obroną mądrze dyrygowali Mateusz Siedlecki oraz Przemek Dobrydnio, umiejętnie podłączając się także do akcji ofensywnych. Na skrzydle szarpał Michał Milewski, zaś w środku pola szalał wszędobylski Daniel Mulewski, który – jak najbardziej zasłużenie – zdobył tytuł MVP całego turnieju. Został także królem strzelców, zdobywając 5 goli. Wreszcie w ataku dawał z siebie absolutnie wszystko Kamil Niedźwiecki, który nie dość, że grał od początku zawodów z kontuzją, to jeszcze – poza niezwykłą aktywnością w ofensywie – był pierwszym defensorem naszego zespołu, absorbując obrońców rywali. Bardzo dobre zmiany z ławki dawali z kolei Piotrek Anuszkiewicz oraz Łukasz Olszewski. A w odwodzie pozostawali kolejni świetni zawodnicy: Marcin Baranowski, Arek Górski oraz Paweł Panasewicz. Sukces nie byłby możliwy także bez naszych fantastycznych fanek – szczególne podziękowania należą się dziewczynom z klas III b (wraz z opiekunką, panią Agnieszką Kuźmą) oraz II c, które głośnym dopingiem zachęcały zawodników do wytężonej walki. „Drużyna była dzisiaj niezwykle zgranym monolitem. Każdy zawodnik dał z siebie 110 %, jeden walczył za drugiego. Wypełnili wszystkie założenia taktyczne, które przedstawiłem przed turniejem: zagrali z niesamowitą determinacją, zaangażowaniem, nie odstawiali nogi, ale przede wszystkim wspierali się na boisku, jak i poza nim. To był prawdziwy zespół, który wiedział, co chce osiągnąć! Każdy dołożył niezwykle ważną cegiełkę do końcowego sukcesu. W pełni zasłużyli na tytuł Mistrzów Augustowa. Jestem z nich bardzo dumny! Cała społeczność II LO w Augustowie może być z nich dumna!” – ocenił swoich podopiecznych opiekun zespołu, pan Tomasz Choroszewski. 

W końcowej klasyfikacji Wielkiego Turnieju Sportowego Szkół Średnich z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę nasze liceum zajęło trzecie miejsce, za I LO w Augustowie oraz Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Złożyła się na to suma punktów za miejsca zajęte przez nasze zespoły w poszczególnych konkurencjach (I miejsce piłkarzy – opiekun: p. Tomasz Choroszewski, III miejsce koszykarzy – opiekun: p. Zbigniew Ryniewicz i IV miejsce siatkarek – opiekun: p. Agnieszka Kuźma). 9 listopada 2018 roku w auli ACE uczestnicy turniejów zostali uhonorowani okolicznościowymi pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego, Katarzynę Beatę Sturgulewską – Wicestarostę Augustowskiego i Bożennę Kondracką – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.