Organizacja pracy szkoły od 19 października

Ogłoszenie

Od 19 października do 6 listopada (trzy tygodnie), zmieniamy w naszej szkole system nauki – wprowadzamy system hybrydowy, który polega na:

- od 18 do 23 października (cały tydzień) klasy Ia, Ib, Ic i IIaG, IIbG, IIcG pozostają w domu i uczą się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams (Office 365), natomiast klasy IIaP, IIbP, IIcP i IIIa, IIIb, IIIc uczestniczą w zajęciach w szkole*;

- od 26 do 30 października (cały tydzień) klasy IIaG, IIbG, IIcG i IIaP, IIbP, IIcP pozostają w domu i uczą się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams (Office 365), natomiast klasy Ia, Ib, Ic, i IIIa, IIIb, IIIc uczestniczą w zajęciach w szkole*;

- od 2 do 6 listopada (cały tydzień)  klasy Ia, Ib, Ic i IIaP, IIbP, IIcP pozostają w domu i uczą się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft  Teams (Office 365), natomiast klasy IIaG, IIbG, IIcG i IIIa, IIIb, IIIc uczestniczą w zajęciach w szkole*.

*Wszyscy pracują wg obowiązującego tygodniowego planu, odbywają się wszystkie zajęcia, jest sprawdzana obecność na lekcjach.

Dyrektor II LO w Augustowie

B. Koronkiewicz

Więcej w tej kategorii: « Uczniowie II LO „GÓRĄ”, bo…